gravatar

Martin_Ondracek

Martin Ondráček

Recently Published

Plot
HTML
EU - kumulativní % změna
HTML
EU - covid
HTML
Velká Británie - Změna % od počátečního bodu
HTML
Velká Británie - kumulativní % změna - včetně počtu nakažených
HTML
Velká Británie - Změna % za den - vyplněné počtem nakažených
HTML
Sloupcový graf (mrtví, vyléčení, nakažení) - Belgie